Klossplacering

Var du placerar klossen på skon har stor betydelse för största energibesparing, avlastning och prestation. Fundera en stund på var du har minst belastning samt största kraftuttag och vadens egentliga funktion i en cirkelrörelse, som en Cyklist/Triathlet använder sig av när vi trampar och inte har något frånskjut.

Det vaden (Gastrocnemius och  Soleus) egentligen gör i tryckfasen (kraftöverföringen) är att stabilisera foten, stabiliseringen sker med vaden och muskeln på främre delen av vadbenet (Tibialis anterior). Desto längre fram  klossen är placerad  på skon  (längre avstånd till ankeln) innebär ökad belastning för vaden då den måste kompensera hävarmens inverkan. Med att flytta klossen maximalt bakåt (mindre avstånd till ankeln) i det området som finns tillgängligt på skon i dagsläget  innebär en rejäl energibesparing, minskad hävarm innebär lägre syreåtgång samt minskad lactatproduktion.

Naturligtvis skulle det vara en rejäl fördel att flytta klossen mer bakåt än det, som dagens normer tillåter. Avlastningen på vaden ökas ytterligare samt att syreåtgången sänks och lactatproduktionen minskas. Även pulsen sänks och därigenom andningsfrekvensen.

Vadens metabolism, ämnesomsättning sänks med bibehållen prestanda för framdrivning av cykeln. De metaboliska besparningarna från vaden kan överföras  till exempel till lårmuskulaturen (bl.a. Rectus femoris,  Vastus medialis samt Vastus lateralis) och den stora sätesmuskeln (Gluteus maximus), genom denna omfördelning av metabolismen cyklar du fortare eller bibehåller din nuvarande fart längre tid.

Dessutom förbättras aerodynamiken, om vi ex. flyttar klossen 15mm mer bak kan vi sänka sadeln och Cockpit (Styret/Styrtapp)

Vem tjänar då på detta? Cyklister (Landsväg/MTB) alla nivåer samt Triathleter alla nivåer.

För Triathlon finns det ännu en fördel och det är en mindre trött vadmuskulatur efter cykelmomentet inför löpmomentet. Studier har visat en tidsförbättring upp till 30 sek per 5km.

Exempel på Svenska cyklister som kör eller har kört med klossen mer bak, Susanne Ljungskog (34mm mer bak), Madeleine Lindberg (17mm), Fredrik Kessiakoff (17mm), Gustav Larsson (Upp till 17mm) Camilla Larsson, Triathlon (34mm).

Modifierade skor

Modifierade skor

Om ni är intresserade erbjuder Probikefit att modifiera era cykelskor. Kontakta oss för ytterligare information!