Felicia Rudenstam Minnesfond

Till minne av Felicia har jag, Klas Johansson tillsammans med Felicias Föräldrar, Johnny Pettersson och Anette Rudenstam samt Roberto Vacchi startat en minnesfond i hennes namn, tanken är att hedra denna underbara människa på bästa och absolut mest värdiga sätt.

Vi kommer årligen att dela ut ett Stipendie, eller mer till i första hand en ung ledare inom cykelsporten, tanken är att i Felicias anda försöka få unga cyklister som avslutar sin egen aktiva bana att fortsätta som ledare.

I juryn sitter förutom Klas Johansson, Johnny/Anette, Roberto Vacchi, Emma Johansson samt Emilia Fahlin. Alla med stor insyn i vad som krävs av en ledare.

Läs mer om Felicia och minnesfonden här:

Felicias Minnesfond

https://www.expressen.se/sport/svenska-cykeltalangen-felicia-rudenstam-dod/

https://www.expressen.se/sport/felicia-rudenstams-sista-onskan-innan-hon-dog/