Bikefit


För tävlingscyklisten är bikefiten en självklarhet och även motionären har mycket att tjäna på korrekta inställningar. Men vad är egentligen en Bikefit? Här får vi i bilder följa Klas i hans arbete.

Foto: Clément Morin

bild1

Efter att ha gett en introduktion och bland annat gått igenom cyklistens målbild och skadehistorik är det första steget att justera klossarna. Läs här för en detaljerad beskrivning.

bild2

Nästa steg är att kontrollera höft- och fotposition, benlängd med mera. Detta för att kunna bestämma klossarnas position i sidled. I denna fas kontrolleras också eventuella rörelsebegränsningar och diskomfort.

bild3

 Justering av kloss i sidled efter ungefär fem minuters cykling samt fot- och ankelpositions justering. Här kontrolleras också bäcken, rygg och axlars position/rörelse samt ben- och knärörelse.

bild4

 Sadelhöjds- och vinkeljustering, samt diskussion kring och förklaring till det ankelmönster som uppvisas.

bild5

Lodning för att bestämma sadelns position i förhållande till centrumlinje från vevpartiet samt specifik del på foten.

bild6

Trampteknik samt kraftriktning gås igenom samtidigt som en förklaring ges till sadelhöjd och sadelns position längsled, och varför tekniken till stor del styr positionen.

subbild_20140219061320

bild7

Justering av Cockpit, alltså vilken styrtappslängd/vinkel samt vilket styre (modell och bredd) som är bäst för den individuella cyklisten.

bild8

Bra sätt att få bägge reglagen på samma korrekta position på styret samt bestämma vinkel på bocken för rätt handvinkel.

bild9

Slutposition, dock med en framtida ändring i form av ett smalare styre.